Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

Posiedzenie Komisji Stypendialnej 23-11-2015

W dniu 23-11-2015 odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, na którym 14 uczestnikom projektu przyznano stypendia na semestr zimowy 2015/2016. Wybrani oni zostali na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez dziekana Wydziału Informatyki zgodnie z zasadami określonymi w par. 15 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów. Lista studentów, którym przyznano stypendia jest dostępna w serwisie UBIK. Po odbiór imiennej decyzji i w celu podpisania umowy można się zgłaszać od godz. 13:00 w dniu 24-11-2015. Komisja wyznaczyła termin podpisania umów o wypłatę stypendiów do godz. 18:00 w dniu 26-11-2015.

Ranking stypendialny po 6. semestrze

W serwisie UBIK oraz na tablicy ogłoszeń został opublikowany ranking ułożony na podstawie ocen uzyskanych z przedmiotów objętych planem 1., 2., 3., 4., 5. i 6. semestru studiów wg zasad podanych w par. 15 Regulaminu przyznawania i pobierania stypendium motywacyjnego. Do czwartku 19 listopada 2015 dziekanat przyjmuje zastrzeżenia studentów, którzy powinni jak najszybciej sprawdzić dane stanowiące podstawę ułożenia listy rankingowej. Po podanym terminie zbierze się Komisja Stypendialna, która przyzna stypendia motywacyjne na podstawie ww. rankingu.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej 26-03-2015

W dniu 26-03-2015 odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, na którym 15 uczestnikom projektu przyznano stypendia na semestr letni 2014/2015. Wybrani oni zostali na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez dziekana Wydziału Informatyki zgodnie z zasadami określonymi w par. 15 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów. Lista studentów, którym przyznano stypendia jest dostępna w serwisie UBIK. Po odbiór imiennej decyzji i w celu podpisania umowy można się zgłaszać od godz. 9:00 w dniu 27-03-2015. Komisja wyznaczyła termin podpisania umów o wypłatę stypendiów do godz. 15:00 w dniu 28-03-2015.

Ranking stypendialny po 5. semestrze

W serwisie UBIK oraz na tablicy ogłoszeń został opublikowany ranking ułożony na podstawie ocen uzyskanych z przedmiotów objętych planem 1., 2., 3., 4. i 5. semestru studiów wg zasad podanych w par. 15 Regulaminu przyznawania i pobierania stypendium motywacyjnego. Do środy 25 marca 2015 dziekanat przyjmuje zastrzeżenia studentów, którzy powinni jak najszybciej sprawdzić dane stanowiące podstawę ułożenia listy rankingowej. Po podanym terminie zbierze się Komisja Stypendialna, która przyzna stypendia motywacyjne na podstawie ww. rankingu.

SZKOLENIE poświęcone problematyce barier funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym

Szkolenie skierowane jest do władz oraz kadry naukowo-dydaktycznej WSISIZ

W ramach projektu "INŻYNIER INFORMATYK - Pewniak na rynku pracy", realizowanego na Wydziale Informatyki, zapraszamy na spotkanie informacyjne - szkolenie - dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szkole.

    Spotkanie informacyjne dotyczy trudności osób niepełnosprawnych (osoby niesłyszące i niewidzące, osoby za problemami psychicznymi, osoby niepełnosprawne ruchowo), problematyki barier w ich funkcjonowaniu oraz metod postępowania i komunikacji ze studentami z wymienionymi niepełnosprawnościami.

14 listopada 2014 godz. 10:00-14:00 sala N417

Czytaj więcej: SZKOLENIE  poświęcone problematyce barier funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szkolnictwie...

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2