Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

Terminarze i rozkłady

Semestr zimowy 2015/2016

Semestr letni 2014/2015

Semestr zimowy 2014/2015

Semestr letni 2013/2014

Semestr zimowy 2013/2014

Semestr letni 2012/2013

Semestr zimowy 2012/2013