Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

Kursy certyfikacyjne

W ramach projektu planuje się zorganizowanie m.in. następujących specjalistycznych szkoleń:

  • RedHat ścieżka RHCSA
  • VMWare
  • Cisco ( 4 semestry)
  • MS 6420 Podstawy Windows Server 2008
  • MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008
  • MS 6421 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008
  • MS 6425 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory

Dodatkowo, studenci objęci szkoleniami będą mogli przystąpić od standardowych, uznawanych w Polsce i na świecie egzaminów certyfikujących.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2