Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

Zajęcia z przedsiębiorczości i szkolenia z umiejętności miękkich

Celem spotkań warsztatowych będzie wprowadzenie studentów w świat działalności gospodarczej jako alternatywy dla pracy najemnej.

Uczestnicy Projektu poznają podstawowe zasady jakimi rządzi się rynek i gospodarka, zapoznają się z zasadami handlu i funkcją pieniądza. Rozpoznają przy tym własne możliwości osobiste, jako przyszłych przedsiębiorców. Następnie przejdą ścieżkę zakładania własnej działalności gospodarczej i bliżej rozpoznają zalety i niebezpieczeństwa prowadzenia własnego biznesu. W drugiej części zajęć zostaną przedstawione podstawowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników.

(zapoznaj się z rozkładem zajęć szkoleniowych).

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2