Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

TECHNOLOGIE INTERNETOWE - nowa specjalność

1. Potrzeby pracodawców

Ludzie na całym świecie za pośrednictwem Internetu uczestniczą w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym: pracują, uczą się, zarządzają działalnością, dokonują zakupów i płatności, komunikują się, korzystają z rozrywki i na wiele innych sposobów – może jeszcze niewymyślonych – korzystają z dostępu do globalnej sieci teleinformatycznej.

Aby to było możliwe, stale muszą być rozwijane technologie bezpośrednio lub pośrednio wspierające tak wielorakie wykorzystywanie Internetu.

Wszystkie firmy produkcyjne i usługowe, urzędy różnych szczebli, organizacje społeczne poszukują informatyków potrafiących zaprojektować infrastrukturę teleinformatyczną, dobrać sprzęt, stworzyć oprogramowanie, zapewnić bezpieczeństwo działania systemów informatycznych, zbudować witrynę, portal, serwis internetowy i zarządzać nimi. Informatyków, którzy w sposób innowacyjny rozwiązują problemy i potrafią w pełni wykorzystać potencjał Internetu.

2. Zdobyte kompetencje

 • Wiedza ogólna i specjalistyczna z obszaru systemów rozproszonych i sieci teleinformatycznych  
 • Znajomość podstaw teoretycznych i umiejętność praktycznego zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpiecznego przesyłania informacji, budowy interfejsów użytkownika i integracji rozproszonych zasobów sieci globalnej
 • Umiejętność programowania w różnych środowiskach z wykorzystaniem wielu modeli i języków programowania używanych do budowy aplikacji internetowych
 • Umiejętność projektowania sieci teleinformatycznych wykorzystujących różne rodzaje transmisji zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej
 • Umiejętność zarządzania sieciami o różnorodnej strukturze z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
 • Umiejętność kierowania zespołami projektowymi z pełnym wykorzystaniem własnego i zespołowego potencjału innowacyjnego
 • Świadomość kontekstu biznesowego i społecznego, w którym funkcjonują aplikacje internetowe

3. Przedmioty specjalnościowe

 • Architektura sieci teleinformatycznych
 • Protokoły sieci teleinformatycznych
 • Urządzenia aktywne sieci
 • Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • Programowanie w C#
 • Programowanie w JavaScript
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Projektowanie stron internetowych
 • Animacja na stronach WWW
 • Sieci bezprzewodowe WIFI
 • Sieci VoIP
 • Wirtualne sieci prywatne VPN
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Społeczne aspekty Internetu
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Kierowanie zespołami zadaniowymi

(zapoznaj się z planem studiów dla III roku i planem dla IV roku)

4. Kim będziesz po studiach?

Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy na stanowisku:

 • webmastera
 • webdevelopera (programisty)
 • administratora serwisu internetowego
 • projektanta sieci informatycznej
 • inżyniera sieci informatycznej
 • administratora sieci informatycznej 
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2