Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

W celu wyrównania ewentualnych różnic w przygotowaniu studentów w zakresie matematyki na poziomie szkoły średniej a także w celu podniesienia ogólnego poziomu umiejętności matematycznych jest realizowany program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczestników Projektu na I roku studiów (zapoznaj się z regulaminem zajęć wyrównawczych).

Program zajęć wyrównawczych z matematyki obejmuje podstawowe zagadnienia, do których odwołują się programy podstawowych i kierunkowych przedmiotów matematycznych objętych planem studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku informatyka: analiza matematyczna, algebra, podstawy matematyki, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna oraz matematyka dyskretna (zapoznaj się z programem zajęć).

Program zajęć wyrównawczych z matematyki obejmuje 45 godzin akademickich, z których 30 jest realizowany w semestrze zimowym a 15 w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń w grupach 20 osobowych. Są obowiązkowe dla wszystkich studentów - uczestników Projektu (zapoznaj się z terminarzami I i II semestru, rozkładami zajęć w I i II semestrze i terminarzem zajęć wyrównawczych).

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2