Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2